Urnimatuse korraldamine

Väga tihti soovitakse platsi enne urni sängitamist korrastada. Kuidas aga urni hiljem matta?

Urni saab sängitada väga edukalt ka peale kalmu korrastamist. Kujunduses tuleb sellega lihtsalt arvestada. 

Vajadusel saab matmise ajaks taimed pealt ära võtta ja hiljem tagasi istutada. Või jätta taimed matmisalale üldse panemata ja istutada peale urni sängitamist. 

enne

vastrajatud plats enne urni sängitamist

 

 

 

 

 

Piltidel on plats enne korrastamist ja plats enne urni sängitamist, betoonäärisel on veel raketiski ümber. Antud plats oli alles eraldatud ja sain kavandada nii, et urni saab sängitada keskele ja seetõttu on omastel vaja ainult liiv peale urni sängitamist peale kanda.

Urnile auku kaevatates on soovitav pinnas tõsta kärusse, siis saab ülejäägi lisatööd tegemata ära kärutada.  Kasu on ka haua kõrvale maha laotatud presendil, mille abil saab ülejäägi lihtsalt kokku koguda.  

Kuidas kalmu korrastada ja hooldada, saab lugeda siit

Kui korrastatava platsi kõrval ei ole piiret pandud, siis tuleb alati kalmistuvahiga kokku leppida, eriti piirde või heki panekul ja hea kui tema piirid maha märgib, sest omastel kipub kalm hoolduse käigus kas liiga väikeseks või liiga suureks minema. Ka võib olla, et kalmistud ei taha hauaplatside vahele vahekäike jätta, kuna neid ei hoolda keegi või soovitakse kalmistuvahi tööd kergendada.

Samas on see omaette probleem, sest liikumisteed võetakse ära. Külastajad on sunnitud käima üle haudade, aga omakseid see pahandab.

 

Järgnevalt toon välja Tallinna kalmistute kasutamise eeskirjast tuleneva

– Tuhk maetakse hauaplatsile, paigutatakse urniga kolumbaariumisse või puistatakse tuhapuistealale.
– Surnu tuhk maetakse hauaplatsile urniga või ilma selleta. Urnihaua sügavus maapinnast peab olema vähemalt 0,7 m.
– Kõik matmised, sh urni paigutamine kolumbaariumisse ja tuha puistamine tuhapuistealale, tuleb
registreerida kalmistu kontoris vähemalt kaks päeva enne matuse toimumist.

Tuhka ei pea tingimata matma, seda saab ka tuhapuistealale puistata

-Tuha puistamise toimingu registreerib matja kalmistu kontoris. Kalmistu haldaja kannab kalmistute registrisse surnu ja matja andmed ning toimingu kuupäeva.
-Tuhk puistatakse selleks ettenähtud maa-alale kalmistu haldaja esindaja juuresolekul.
-Tuha puistamise korral ei vormistata kasutuslepingut.
-Tuhapuistealale on hauatähiste paigaldamine keelatud. Tuhapuistealale võib surnu mälestamiseks lilli ja küünlaid asetada ainult selleks ettenähtud kohta.

Matmiskoha suurus

Matja võib matmiskohaks taotleda kas hauaplatsi või urnikambri eraldamist. Matjal, kes ei soovi matmiskoha eraldamist, on võimalik puistata tuhk tuhapuistealale.
-Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.
-Matja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni neljakohaline hauaplats (nn pereplats) või ühe- või mitmekohaline urnikamber.
-Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral
-ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m
-kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m.

Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral
-kalmistu urnimatuste alal üldjuhul 1,0 x 1,0 m;
-Rahumäe kalmistul ja Metsakalmistu vanas osas 1,25 x 2,50 m.