Minust

Meelistegevuseks saanud kalmukujundus sai alguse soovitusest ja praktilisest vajadusest. Olen väga tänulik soovitajale ja minuni jõudnud kliendile väljakutse eest aastal 2009 korrastada väärika ausamba kõrval asuv kalm ja leida kõigile üks sobiv taim.

Vajadus esteetiliste hauatähiste järele on andnud meile võimaluse kujundada ka hauakive ja paigaldada kalmistu oludesse sobivaid hauapiirdeid. Oleme väga tänulikud, et saame anda panuse Eesti kalmistukultuuri. Parimat andes ollakse ka meile tänulikud.

Olen Räpina Aianduskooli 2007 a. maastikuehitaja. Oma maakodu aeda korrastama asudes võlus mind rikutud õunapuude kujundamine niivõrd, et hakkasin seda kunsti teistelegi õpetama, blogi pidama ja teenust pakkuma. Klientide ja koolitustel osalenute tagasiside näitas, et olen õigel teel. Rikutud puudega tegelemisel märkasin edusamme just suvise lõikamise juures, millest kirjutades sõimata sain, aga ainult 10. aastat hiljem on suvine lõikus nii omaks võetud, et õpetus jõuab minuni tagasi peaaegu igas aias.

2018 a. omandasin Luua Metsanduskoolis Meisterarboristi osakutse puittaimede hindaja. Lõputöös andsin dendroloogilise hinnangu ja soovitused Alatskivi sanglepa-tamme allee majandamisele, tõin välja põllumajanduse ja tursimiga kaasnevad ohud, mis üllatusena juba paar aastat hiljem (koroonakevadel) kinnitust leidsid. Suviste välitööde käigus määrasin 53 nimetust rohtaime. Puudelt leidsin nii agressiivseid juuremädaniku kui ka tüvemädaniku tekitajaid. Samblaid ja samblikke määrasin kokku 19. Kaitsealuseid liike ei leidnud, küll kohtasin invasiivseid liike. Kokku inventeerisin 127 puud.

Piret Pihtjõe tunnistus oktoober 2020

Olles elus mitmesuguseid kriise kogenud, tuli kogemusnõustamine loomuliku jätkuna inimeste abistamise töös ja nüüd pakungi tuge juba koolitatuna.

Piret Pihtjõe
Tel 5049835
piret.pihtjoe@ gmail.com

Läbitud täiendkoolitused

Eesti Maaülikool
“Ploomikasvatus: sordid, mahekasvatus, uued viljelustehnoloogiad, säilitus” Heljo Jänes, Kersti Kahu, Liidia Klaas, Ann Ojarand
„Loodushoidlik taimekaitse“ Angela Ploomi, Eve Veromann.
„Ravimtaimede kasvatamine ja töötlemine“ Tiiu Väinsaar
“Metsamarjad koduaias ja peenral” Taimi Paal
„Mahe puuvilja- ja marjakasvatus“ Kersti Kahu, Asta-Virve Libek
„Taimekasvatussaadustest toodete tootmine“ Arvi Koik, Uko Bleive
„Köögiviljakasvatus“ Angela Ploomi ja Priit Põldma
„Mesindus“ Taimi Paal

Räpina Aianduskool
“Taimekaitse” Tairi Albert, Aivo Pedosk, Svetlana Tund
“Puittaimede pookimine” Sirje Tooding
“Puuvilja- ja marjakultuuride istikute tunnustamine” Jaan Kivistik, Marju Pulk, Tairi Albert, Sirje Tooding
„Haljasalade kujundamine, rajamine ja hooldamine“ Reti Randoja-Muts, Liina Jürisoo, Marko Laanes, Peedu Kaare, Katrin Viilu
„Ilupuude ja -põõsaste kasutamine haljastuses“ Andres Vaasa
„Okas- ja spaleerpuud haljastuses“ Andres Vaasa
“Eestisse sobivad okaspuuliigid ja -sordid ning nende kahjustajad” Andres Vaasa
“Integreeritud taimekaitse” P.Sooväli, T. Järve, T. Annuk

Luua Metsanduskool
„Matkaradade planeerimine loodusesse“ Lauri Toim
“Ohtlike puude langetamine” Kaido Saar
“Hauaplatsi kujundamine ja haljastamine” A. Lindremann, E. Luik-Mudist, M. Jürisson, A. Pärna, S. Viljemaa, A. Loid, K. Veski
“Disainstrateegia ja turundus” Peter Berg

Mainori Kõrgkool „Kompositsioon“ Astri Müül
Ehitusala seminar „Katusehaljastus ja sadevee juhtimine“ Pille Koorberg, Raivo Pihelgas
Ehituskeskus “Haljasalade kujundamine linnaruumis ja maakodus” Kadi Tuul, Ain Järve
Aiatark seminar „Viljapuude ja marjakultuuride kahjurid” Väino Eskla

Maakivihoonete taastamise praktikum Alo Peebo

Vene tüüpi saunaahju ehituse praktikum Paul Pääso

Kogemusnõustamine MTÜ Kogemuse Jõud

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus Aivar Ruukel, Eda Veeroja